ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

Objektif Tabung

  • Menanam sikap menabung dalam kalangan bumiputera.

  • Mewujudkan satu saluran pelaburan alternatif yang berteraskan syariah.

  • Mendapatkan satu bentuk pulangan yang munasabah kepada pelabur-pelabur.

  • Menyediakan satu tabung yang akan menjadi pemangkin kepada ekonomi penduduk negeri Terengganu (termasuk golongan miskin).