ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

JAWATANKUASA SYARIAH

Prof. Dr. Muhamad Rahimi Osman

Prof. Dr. Muhamad Rahimi bin Osman telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah Amanah Saham Darul Iman pada 18 Jun 2016. Beliau kini merupakan Dekan Akademi Pengajian Islam Kontemporari di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam. Dr. Muhamad Rahimi menyertai UiTM, Shah Alam pada tahun 1988 sebagai staf akademik di Pusat Pendidikan Islam. Di UiTM, beliau telah memegang beberapa jawatan pentadbiran, termasuk Penyelaras Sains Islam Sosial, Ketua Unit Zakat, Timbalan Pengarah Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) dan Pengarah Zakat Research Institute of Malaysia (IKaZ). Dr. Muhamad Rahimi merupakan ahli Persatuan Penasihat Shariah bagi Kewangan Islam Malaysia (ASAS), ahli Jawatankuasa Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad (1 Jan 2015 – 31 Dis 2017), ahli Majlis Dakwah Negara (MDN) YADIM dan Panel Pakar dan Penilai Manuskrip Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga adalah ahli Senat Universiti serta ahli Majlis Dekan Pengajian Islam, Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dan beberapa jawatankuasa lain di dalam dan di luar universiti. Dr. Muhammad Rahimi telah menulis buku-buku dan kertas kerja yang dibentangkan di seminar kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan dengan ekonomi, perbankan dan kewangan Islam. Artikel beliau telah diterbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Dr. Muhamad Rahimi memegang Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) dari Universiti Malaya. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana dalam bidang Ekonomi Islam dari Universiti Yarmouk, Jordan dan Doktor Falsafah (PhD) dalam Perbankan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abdul Halim bin Awang @ Sulong

Abdul Halim bin Awang @ Sulong dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah Amanah Saham Darul Iman pada 28 April 2017. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah (Jayyid) dari Universiti Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1995 dan Ijazah Sarjana (Fiqh dan Usul Fiqh dan Usuluddin) dari Universiti Dar Hadis Al Hassaniah Rabat, Morocco pada tahun 1997. Beliau sekarang sedang menyambung pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran (Ph.D) di Universiti Malaya. Abdul Halim bin Awang @ Sulong merupakan Pensyarah Pengajian Kontemporari Islam (1998 – sekarang) di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), tenaga pengajar dalam slot rancangan agama (Fiqh Muamalat) di Radio Terengganu FM (2004 – sekarang) dan penceramah dan pakar motivasi di Institut Latihan Islam Malaysia, Wilayah Timur (ILTM) (2010 – sekarang). Beliau pernah berkhidmat di Jabatan Mufti, Negeri Terengganu (2008 - 2010), ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu, Majlis Fatwa Negeri Terengganu (2008 -2009), ahli Lembaga Pengarah, Syarikat Pajak Gadai Ar Rahnu, Negeri Terengganu dan menggubal sukatan pelajaran dan buku teks Sekolah Menengah Imtiyaz Negeri Terengganu (2010). Sebelum dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah ASDI, beliau telah mengikuti kursus-kursus/latihan-latihan yang dianjurkan oleh Securities Industry Development Corporation (SIDC) dan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia seperti Shariah Professionals Programme for Islamic Capital Market dan i-Advisory Module dan Islamic Fund Management dan lain-lain kursus yang berkaitan dengan industri unit amanah.

Prof. Dr. Rusni binti Hassan

Dr. Rusni binti Hassan adalah Profesor dan Dekan di Institut Perbankan dan Kewangan Islam, IIUM. Beliau memiliki Sijil Penasihat Syariah dari Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam, Malaysia, Ijazah Kedoktoran dalam Falsafah Undang-Undang, Sarjana Undang-Undang Perbandingan, Sarjana Muda Undang-Undang (Syariah) (Kepujian) dan Sarjana Muda Undang-Undang (LLB)(Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau pernah menjadi ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dari 2010 hingga 2016. Selain daripada itu, beliau juga menjadi ahli Jawatankuasa Syariah bagi beberapa institusi di Malaysia termasuk Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM) dan Hong Leong Islamic Bank Bhd. Di peringkat antarabangsa, beliau adalah ahli Jawatankuasa Syariah bagi Perbadanan Pembangunan Perumahan Perbadanan dan Perbadanan Pembangunan Perumahan, Maldives. Beliau merupakan Penasihat Shariah berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beliau juga aktif dalam Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam Malaysia (ASAS) dan Penasihat Kewangan Islam Antarabangsa (ICIFE) di mana beliau adalah Setiausaha dan Penolong Setiausaha bagi kedua-dua persatuan itu. Beliau banyak memberi ucapan dalam seminar, bengkel, persidangan, dan latihan mengenai pelbagai isu Kewangan Islam. Penerbitannya termasuk buku mengenai Perbankan Islam dan Takaful, Perbankan Islam di bawah Undang-undang Malaysia, Tadbir Urus Korporat Institusi Kewangan Islam, dan banyak artikel dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Beliau telah menerima anugerah sebagai Penyelidik yang Megah di IIUM pada tahun 2012. Kerja-kerja dan sumbangannya kepada Kewangan Islam juga telah diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila dia disenaraikan di antara 10 Wanita Terbaik dalam Kewangan Islam oleh CPI Financial pada tahun 2013 dan telah dianugerahkan sebagai Wanita Wanita Paling Berbakat dalam Perbankan Islam, Anugerah Kecemerlangan Perbankan Islam Asia, CMO Asia, 2014; dan Wanita Cemerlang dalam sumbangan beliau dalam bidang Kewangan dan Undang-undang Islam oleh Anugerah Wanita Venus Antarabangsa (VIWA 2016).