ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

FALSAFAH PENGURUS

  • Keikhlasan dan ketelusan di mana pengurus tabung akan sentiasa memberi maklumat yang sebenar kepada pemegang-pemegangunit dari masa ke semasa bertepatan dengan konsep tabung amanah yang berteraskan syariah.

  • Keprihatinan terhadap pergolakan pasaran saham semasa dan faktor-faktor yang boleh mempengaruhinya.

  • Berhati-hati dan ketelitian dalam membuat keputusan dan tindakan pelaburan untuk mencapai perolehan yang terbaik bagi pemegang-pemegang unit.

  • Memberi khidmat pengurusan di tahap cemerlang dan terbaik yang bercirikan: kepentingan pemegang-pemegang unit adalah sentiasa diberi keutamaan dari sudut memaksimumkan