ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

Produk / Tabung Unit Amanah

  • Dana unit amanah merupakan satu skim pelaburan yang mengumpul wang daripada pelabur pelabur yang mempunyai matlamat kewangan yang sama, iaitu dengan membeli unit amanah pada harga yang ditentukan/ditawarkan.
  • Pengurus dana sepenuh masa kemudiannya akan melaburkan wang tersebut dalam saham atau sekuriti dan tempat-tempat lain yang dibenarkan bagi pihak para pelabur.
  • Para pelabur mendapat pulangan melalui; pengagihan pendapatan (dividen) dan juga keuntungan modal (kenaikan harga).