ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

MISI UTAMA TABUNG

  • Untuk pemegang unit – ASDI bertekad untuk memberi pulangan yang sebaik mungkin untuk jangkamasa panjang dan sederhana.

  • Untuk membuktikan pelaburan berteraskan syariah mampu memberi pulangan yang kompetatif atau sekurang-kurangnya setara dengan lain-lain tabung amanah, pada masa yang sama mempertingkatkan keberkesanan dan pencapaian instrumen pelaburan islam pada tahap yang unggul dan terbaik.