ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

PINDAHAN PESAKA

  • Pengurus akan membuat bayaran terus kepada waris apabila berlaku kes kematian tanpa perlu mewujudkan akaun pemegang unit yang baharu. Sekiranya ingin mengekalkan unit tersebut, waris perlu mengisi borang permohonan pembukaan akaun ASDI sebagaimana jualan biasa.

 

  • Untuk mendapat maklumat lanjut, pewaris boleh menghubungi pejabat pengurus di talian:
    09-6220999