ڨ. ت. ب. اونيت ترست برحد
PTB UNIT TRUST BERHAD

Pengurus Amanah Saham Darul Iman (ASDI) 

ID: 199401024477/(310155-K)

JAWATANKUASA PELABURAN

Ahli-ahli Jawatankuasa Pelaburan ASDI bermesyuarat sekurang-kurangnya sembilan (9) sekali dalam setahun bagi membincang dan meneliti status semasa pelaburan bagi mengatur strategi pelaburan serta memastikan segala polisi dan pengurusan pelaburan mematuhi Garis panduan dan peraturan pihak berkuasa yang berkaitan.


Selain itu, tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Pelaburan juga meliputi:

  • Mengkaji prestasi dan pengadunan portfolio/aset dan membuat penyesuaian di mana perlu

  • Mengkaji, meneliti dan mengubahsuai, di mana perlu, strategi pelaburan ASDI

  • Mengkaji kedudukan kewangan ASDI

  • Mengesyorkan pengagihan pendapatan